Ambalator / Fabrica Tecsa, Roșiori de Vede

Descriere job

- Sa se prezinte la programul de lucru la ora stabilita
- Sa respecte programul de lucru
- Sa foloseasca integral timpul de munca in vederea aducerii la indeplinire a sarcinilor ce ii revin
- Sa respecte R.O.I. al SC Tecsa Business SRL.
- Sa respecte normele de protectia muncii si P.S.I.
- Sa participe la instructajele de protectia muncii ori de cate ori acestea se organizeaza
- Sa dea dovada de grija in gospodaria bunurilor
- Sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca
- Sa nu execute lucrari straine de interesul fabricii
- Sa isi execute cu strictete, corectitudine, rigurozitate si exactitate sarcinile ce ii revin
- Sa nu isi impiedice ceilalti salariati sa-si execute obligatiile de munca
- Sa realizeze normele de munca cantitativ si calitativ cu incadrarea in consumurile specifice de materii
prime, materiale, utilitati, etc si in procesul tehnologic pe faze de fabricatie
- Sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca pentru a executa in bune conditii sarcinile ce ii revin
- Sa nu se prezinte la programul de lucru sub influenta alcoolului sau alte substante de natura sa altereze capacitatea de concentrare si gandire, fiindu-le interzis accesul in unitatii
- Sa utilizeze, in functie de specificul locului de munca, echipamentul de protectie sanitara a produselor, materiilor prime
- Raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor efectuate in cadrul sectiei
- Raspunde de respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea sarcinilor ce ii revin
- Raspunde de respectarea programului de lucru si de disciplina in munca la locul de munca
- Raspunde administrativ, disciplinar, material sau penal, dupa caz, pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor de serviciu.

Beneficii si avantaje

Salariu motivant
Echipa sociabila si orientata catre rezultate
Posibilitati de avansare in cadrul fabricii

Aplica la job

Ataseaza CV:


Pentru detalii contacteaza-ne

Acest website utilizează cookies. Sunt delicios de utile.

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016, te informăm că utilizăm module cookie pentru a optimiza funcționalitatea și navigarea în siguranță pe website, pentru a ne analiza traficul, pentru a oferi funcții pentru rețelele de socializare și pentru a oferi vizitatorilor o experiență web demnă de gustul sublim.